سلام من  مجید خالقی هستم

 رشته تحصیلی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی

مدرس آموزش خانواده ,عضو انجمن روانشناسی ایران و عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

دارای پروانه ی تخصصی شماره ۵۲۴۳ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

شماره ی پروانه ی تخصصی فعالیت از سازمان بهزیستی : ۷۱۷/۲۶۹۸/۲۲۷۹
شماره ی مدیریت فنی دفتر خدمات مشاوره ای روانشناختی اجتماعی : ۷۱۷/۲۶۹۸/۲۲۸۰
تمامی حقوق وبسایت متعلق به مجید خالقی میباشد

توسعه داده شده توسط نیلا